ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ನಂತರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೂರನೆಯ ಪುರಾತನ ಭಾಷೆ, ೩೦೦೦ಕ್ಕೂ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದಾದದ್ದು.
ವೈಜ್ಙಾನಿಕವಾಗಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಗಿ ಕನ್ನಡವು 99.99 ಉತ್ಕೃಷ್ಟ. ಭಾಷೆ.
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 8 . ಹಿಂದಿ — 6, ತೆಲುಗು – 2, ಮಲಯಾಳಂ – 3, ತಮಿಳು – 2. ಜ್ನಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅಂದು ಆಚಾರ್ಯ.ವಿನೋಭಬಾವೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಲಿಪಿಗಳ. ರಾಣಿ ” ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ”
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿಯಿಲ್ಲ. ಅದು ರೋಮನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಿರುವುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿಯದು ದೇವನಗರಿ ಲಿಪಿ
ಅನೇಕ ಉಚ್ಛಾರಣೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಷರವನ್ನೇ ಬಳಸುವ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಪರ್ಫೇಕ್ಟ್ ಆಗದು. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿಯಳ್ಳಾ ಭಾಷೆ ಅದೂ. ಅದೂ ಕೂಡ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷದ್ದು..
ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನೇ ಬರೆಯುವ, ಬರೆಯುವುದನ್ನೇ ಓದುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಮಾತ್ರವೇ.
ಅಮೋಫ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಬರೆದ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮ ಗೋದಾವರಿವರೆಗೂ….(ಆಗ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲಾ)
ವಿದೇಶೀಯ ಕಿಟಲ್ ಎಂಬ ಸಾಹಿತಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶಬ್ಧಕೋಶ ಬರೆದಿರುವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
ರಗಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನ.ಡದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಹ ಅಪರೂಪ
ಕುವೆಂಪು ಪಡೆದಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೀಕರು ಪಡೆದಿಲ್ಲಾ
ಕನ್ನಡದ ಛಂಧಸ್ಸಿಗೆ (ಷಟ್ಪದಿ) ಸರಿ ಸಮಾನ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬಳಸೋಣ ಕನ್ನಡಿಗನೆಂದು ಜಂಬದಿಂದ ಹೇಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗನೆಂದು ಜಂಬದಿಂದ ಹೇಳಲಿ.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s