ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣವೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣವೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜನರೇ ಮಾತನಾಡುವಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನೆಹರೂ ಹೇಳಿದ ಮಾತದೊಂದಿದೆ; ಕಡತಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ(Men are behind the Files). ಬರುಬರುತ್ತ ಜನರಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹುತೇಕ ಹಣಮಾತಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ‍್ ಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s