ನಿತ್ಯ ಚಿಂತನ ರಶ್ಮಿ


ಜ್ಞಾನಿಯು ಸತ್ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಥನಾಗುವಂತೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ನಿರತನೂ ಆಗಿ ಜಯಿಸುವನು.
ಆದರೆ, ಆ ಜಯ ಅಲ್ಪಕಾಲವಷ್ಟೇ. ಅದು ಅವನ ಅವನತಿ ಅವನೇ ತಂದುಕೊಂಡಂತೆ.
****

ನಾನು ನಾನಲ್ಲ;
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಮದಗಜದಂತೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದಲ್ಲ
ಅದರ ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿದಾಗ ನನಗೆ ನಾನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ.

****

ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೌನವಿದೆ
ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾರಾಟವಿದೆ
ಆ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದೇಹದುಸಿರಾಟವಿದೆ
ಆ ಉಸಿರಾಟದಾಚೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ
ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ.

*****

ನೀವು ಆತ್ಮನ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೋ
ಅವನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯಪಾಲಿಸುವನು.

****

ಚಿಂತೆ ತಳಮಳಗಳಿರಲಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಲೀಲೆಯಲಿ
ಜೀವನದಾಟ ಸಾಗುವುದು ಸಾಹಸದಿ
ಜೀವಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳೇರಿಳಿತದಲಿ
ಸತ್ವಗುಣದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳು
ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುವು ಜಲಧಿಯಾಳದ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಂದದಲಿ

ದಿನಾಂಕ:  ೦೯-೦೬-೨೦೧೩

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s