ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪವಾಡಪುರುಷ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬ


“ಶರಣರ ಜೀವನವನ್ನು ಮರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡು” ಎಂಬ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ದೇವಮಾನವ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬ ಅವರು ಅಸ್ತಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ;ಯಾರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಿಗ್ ಭ್ರಮೆಯುಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೇನಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೆಂದೇ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸೇವಕರಾದ ಚಿನ್ಮಯಿ ಅವರು.  ತಮ್ಮ ಬಳಿಬಂದ  ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹರಸಿ ಹರುಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ರೇ ಆದ ಅವರು “ನಾನು ಮತ್ತೆ  ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೇನೆ’”ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  ಅವರು ಮರು ಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೇತನಗಳು ಪುನರಪಿ ಜನನವಾಗುವುದೂ  ನಮ್ಮ ದೈವಶ್ರದ್ಧೆ–ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯ ದ್ಯೋತಕವೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s