ಶೂನ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯ(ತತ್ವವಿಚಾರಗಳು)


ಮನಸ್ಸಿನ ಕುದುರೆಗೆ  ಕಡಿವಾಣ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ ಭಾವನೆ…

ಮನಸ್ಸಿನ ಕುದುರೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದಿರಲಾರೆ; ಎಷ್ಟೋವೇಳೆ ಗೆಲ್ಲಲೂಲಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಷ್ಟೂ ಏನೋ ಕಳಕೊಂಡ  ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಖಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರವಾನಗಿ  ಬೇಡವೇಬೇಡ.  ನನ್ನ  ಸುಖ ನಾನು ಕಾಣುವುದು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬನಾಗಬೇಕೆಂಬ  ಇಚ್ಛೆ  ಹೊರತು  ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸಲಾರೆ; ದ್ವೇಷಿಸಲಾರೆ. ನನ್ನ  ನೀರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ  ಮೀರಿ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಅಗಚೋರ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿದೆ  ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಂಬದಿರಲಾರೆ.  ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಸಂಯಮ  ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ದೈವಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೂ  ಬಿಡಲಾರೆ.

ಮುಗ್ಧ ಮನಗಳಲ್ಲಿ...

ನಿಸ್ವಾರ್ಥ-ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ  ಭಾವನೆಗಳು ಮುಗ್ಧ ಮನಗಳಲ್ಲಿ(ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ) ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ  ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಹಕರಿಸಿ ಸುಖ-ಸಮಾಧಾನ ತೋರುವ ಸಹೃದಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣಬಯಸುತ್ತೇನೆ; ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು  ಮನಗಾಣುತ್ತೇನೆ.

ಆದರೆ,  ಮುಗ್ಥರಂತೆ ಸುಳಿವ ಸೋಮಾರಿಗಳ ನೋವು-ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ  ಅವರ ಪರಾವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಾತ್ಸಾರ ತಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ  ದುಃಖವಿಲ್ಲ;  ಸೋಮಾರಿಗೆ  ಸುಖವಿಲ್ಲ… ಎಂಬದನ್ನು  ತಿಳಿಯದ  ಮೂಢಾತ್ಮರವರು..

ತತ್ವವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ>>>>

ಶೂನ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯ(ತತ್ವವಿಚಾರಗಳು)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s