ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ…


1.ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ
ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ
ಬೆಳಕು ಹರಿಯುತ್ತದೆ
ಎಚ್ಚರಗೊಳುವುದರಿಂದ;
ಮನಗಳು ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ
ಕತ್ತಲೆ ಕರಗುವುದರಿಂದ.

2.ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ
ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ
ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ
ಜನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದರಿಂದ
ಮನಗಳು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ
ಕತ್ತಲೆ ಒಳಗೇ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ
-ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ‍್.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s