ಆನಂದ ಲೋಕದ ಗುರಿಯಾಗಲಿ


ಆನಂದ ಲೋಕದ ಗುರಿಯಾಗಲಿ
ಅಮೃತವಾಹಿನಿ ಸಿರಿಯಾಗಲಿ
ಹೃದಯಗಳೆಲ್ಲ ಗುಡಿಯಾಗಲಿ
ಆ ಗುಡಿಯ ದೇವರು ಜನರಾಗಲಿ.||

ಪ್ರೇಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಲಿ
ಒಂದಾದ ಮನವೆಲ್ಲ ಹೂವಾಗಲಿ
ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯು ಬಾಳಾಗಲಿ
ಆ ಬಾಳ ದೇವರು ಜನರಾಗಲಿ.  ||೧||

ಕೇಳಿದ ನೀತಿ ಕರ್ಮವಾಗಲಿ
ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ
ಧರ್ವದ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂಜೆಯಾಗಲಿ
ಆ ಪೂಜೆಗೆ ದೇವರು ಜನರಾಗಲಿ.||೨|

ಬದುಕಿನ ಭಾಗ್ಯ ಬುವಿಯಾಗಲಿ
ಭಾಗ್ಯದ ಬೆಳಕು ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಲಿ
ಜ್ಯೋತಿಯು  ಜ್ಞಾನದ ಗುಡಿಯಾಗಲಿ
ಆ ಗುಡಿಯ ದೇವರು ಜನರಾಗಲಿ.||೩||

-ಎಚ್ .ಶಿವರಾಂ (ಮಾರ್ದನಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s