ಆಧ್ಯಾತ್ಮ-ಶೂನ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯ

“ಅಧ್ಯಾತ್ಮ” ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, “ಆತ್ಮಾನಾಂ ಅಧಿಕೃತ ವಿದ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ” ಎಂದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯುವ ವಿದ್ಯೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ .

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪುರುಷ ತಂತ್ರಗಳ ಸಾಧನಗಳು. ತತ್ವತಜ್ಞಾವೆಂದರೆ, ಸುಖೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಥೆ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವಪರ ಚಿಂತನೆಗಳು.
**** **** ****

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

ನಾವು ಇಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರ ೧೫೦ ನೇ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.  ನಾವು ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರು. ಆಧುನಿಕತೆ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಇಂvivekanamd150ದಿನ ಬುದ್ದಿವಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚಿರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.  ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಲಿ ತರ್ಕವಾಗಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದನ್ನೂ ಸ್ವತಃ ಪರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನಾಗಲಿ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಷ್ಟೇಕೆ ಗುರುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವರು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೂರ ‌ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಗುರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನೂ ಪರಿಕ್ಷಸದೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ..

ಮುಂದೆ ಓದಿ…>>>

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ

ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಅವನದೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಾಚರಣೆಯಷ್ಟೇ. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ನವಾದರೇನು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವನ ನೋಟವು ಹೊರಗೆ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಆಂತರಂಗಿಕವಾದದ್ದು. ಅವನು ಧ್ಯಾನ ನಿರತನಾಗಿ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಚೇತನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.; ಧ್ಯಾನದ ರಹಸ್ಯವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಯುಕ್ತಿ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಮುಂದೆ ಓದಿ…>>>

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Ritertimes- New Light;New Dimension

%d bloggers like this: